2019-01-22

Externa nyheter

Charlotte Unger Larson månadens gäst hos Energimarknaden

Svensk Vindenergis vd intervjuas som årets första gäst i Energimarknadens satsning Månadens intervju. I tre delar, samtalar Charlotte Unger Larson med Magnus Stattin om branschorganisationens just nu högst prioriterade frågor. Se klippen nedan:

Del 1: Unger Larson tror det finns goda möjligheter att det införs en snabb stoppregel för elcertifikatsystemet och att Energimyndighetens förslag om ett stopp efter 2030 därmed inte blir verklighet: SE KLIPPET.

Del 2: Svensk Vindenergi hoppas att vindkraften ska kunna gå från dagens 17 TWh till minst 70 TWh år 2040. Men då krävs att en rad hot undanröjs. SE KLIPPET.

Del 3: Svensk Vindenergi vill att regeringen i sina regleringsbrev till myndigheter skriver att de ska väga in klimatutmaningen vid bedömningar både vad gäller nationella och internationella aspekter. SE KLIPPET.

Journalist: Magnus Stattin
Ljud och bild: David Levin
Produktion: Julia Siwertz