2015-04-27

Externa nyheter

Chockbesked för högskola i Strömsund

Yrkeshögskolan i Strömsund har nåtts av ett chockbesked. Utbildningen till vindkrafttekniker får inte fortsatt statligt stöd, och därmed blir det inget intag till hösten trots att behovet är stort och att kön till utbildningen är lång.

Läs hela