2012-06-18

Externa nyheter

Continental Bakeries satsar på förnybar el

– Vi tar klimatfrågan på största allvar och har ambitionen att bli ett helt koldioxidneutralt företag. Därför känns det mycket tillfredsställande att vi nu tecknat ett avtal som innebär att vi täcker vårt totala elbehov för de närmaste tre åren med 100 procent förnybar el från vindkraft, säger Micael Györei, vd på Continental Bakeries, som bland annat utvecklar, tillverkar och marknadsför varumärket Gille.

Läs hela