2020-04-16

Externa nyheter

Coronakris får EU att prioritera energirenoveringar och havsbaserad vindkraft

Energirenoveringar och satsningar på havsbaserad vindkraft kan bli centrala delar i arbetet med att få EU:s ekonomi på fötter igen. Det framgår av ett internt arbetsdokument från EU-kommissionen.

Läs artikeln från Energimarknaden.