2020-12-15

Externa nyheter

Coronakrisen bidrog till största minskningen av elförbrukning på 50 år

Den globala efterfrågan på el 2020 förväntas minska med cirka 2 procent, enligt IEA. Det är den största årliga nedgången sedan mitten av 1900-talet.

Mindre el har använts 2020. Detta beror på koronakrisen och därmed minskande aktivitet i den globala ekonomin. Detta är en av slutsatserna från International Energy Agency, IEA, i organisationens första elmarknadsrapport .

Nedgången 2020 är 2 procent, vilket är den största årliga nedgången i elförbrukning sedan mitten av förra seklet. Om man vill jämföra med en annan stor kris på senare tid var nedgången efter finanskrisen 0,6 procent under år 2009.

Läs artikeln från Energinyheter.