2020-05-14

Externa nyheter

Coronakrisen gör kolet till stor förlorare

En ny analys visar att förnybara energikällor klarar sig bättre än kol under coronakrisen — vilket förutspås gynna omställningen till förnybart.

Indien är världens nästa största konsument av kol och ligger på tredje plats bland de länder som släpper ut mest växthusgaser i världen. För två år sedan förutspådde den internationella energiorganisationen IEA att Indiens kolanvändning skulle fördubblas till 2040.

Men nu har nedstängningen på grund av covid-19 förändrat bilden. Landets kolkonsumtion har minskat med 30 procent och förnybara energikällor som sol- och vindkraft tar en allt större plats, bland annat för att de ger en billigare och i dessa tider pålitligare energiförsörjning när infrastrukturen väl är på plats.

Läs artikeln från Di.