2020-08-10

Externa nyheter

COVID-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor

WindEuropes nya sammanställning COVID-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor analyserar hur den pågående pandemin påverkat installationer av ny vindkraft, auktioner, investeringar och elproduktion från vindkraft under första halvan av 2020.

Samtidigt som vindindustrin upplevde störningar i bl.a. leveranskjedjor under våren, visar den nya sammanställningen att antalet installationer ligger på nivåer jämförbara med föregående år. Investeringarna i vindkraft uppgår till 14 miljarder euro.

Vindkraftbranchen är unikt positionerad att bidra till en framtidssäker ekonomisk återhämting inom ramen för EU:s återhämtningsplan, inom vilken 30 % är öronmärkt för gröna investeringar.

Läs hela pressmeddelandet hos WindEurope (eng)