2020-05-23

Externa nyheter

IEA: Covid-19-krisen skadar men stoppar inte förnybartutvecklingen på sikt

Förnybara kraftkällor har hittills visat imponerande motståndskraft trots störningar och förändringar orsakade av coronaviruspandemin, och deras andel av elmixen ökar på många marknader. Världen kommer att kunna tillgodoräkna sig ytterligare 167 GW förnybar kraftkapacitet i år, 13 procent mindre än 2019, enligt IEA: s rapport om förnybar energi efter Covid-19-krisen som släpptes i dagarna (…).

Nedgången återspeglar förseningar i byggverksamheten på grund av störningar i leveranskedjor, nedstängningsåtgärder och sociala distansriktlinjer samt nya finansieringsutmaningar. Men trots avmattningen  växer den totala globala förnybara kraftkapaciteten fortfarande med 6 procent år 2020 och överträffar den totala kraftkapaciteten i Nordamerika och Europa tillsammans.

Läs artikeln från Energimarknaden eller ReNews.biz.