2014-11-03

Externa nyheter

D. Carnegie & Co och Graflunds satsar på vindkraft

D. Carnegie & Co AB (publ) förvärvade under sommaren Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd och blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I denna affär förvärvades även Graflunds, en mycket erfaren och kompetent förvaltningsorganisation som nu tagit över förvaltningen av hela koncernens fastigheter.

Läs hela