2012-06-28

Externa nyheter

Dags att införa nettodebitering av el

Solceller står för den snabbaste utbyggnaden av ny elproduktionskapacitet i Europa och globalt bedöms solkraft komma ikapp vindkraften under 2012. Även Sverige kan ta del av utvecklingen och låta tillfälliga elöverskott från småskaliga solcellsanläggningar kvittas mot egen elanvändning. Sådan nettodebitering förordades av en statlig utredning redan för fyra år sedan, skriver Per Langer och Lars Andrén.

Läs hela