2017-01-26

Externa nyheter

Dagsaktuella elpriser får inte styra besluten

Lars-Erik AndervadVi inte kan låta dagsaktuella priser på el styra besluten om elproduktionen så som Mattias Bäckström Johansson (SD) förordar. Dessa beslut måste baseras på vetenskaplig grund utifrån långsiktig hållbarhet. Ska vi nå målet med högst två graders uppvärmning måste 80 procent av de nu kända fossila tillgångarna stanna i marken. Ny prospektering borde därför upphöra. Miljömålsberedningen och regeringen har slagit fast ambitiösa mål för klimatpolitiken. Förutsättningarna är därför goda att vi kan få 100 procent förnyelsebar elproduktion senast 2040.

För övrigt delar jag slutsatserna i den insändare Anders Wijkman m fl hade i Östra Småland/Nyheterna den 21 januari.

Läs mer här