2014-03-25

Externa nyheter

Dählies vindkraftpark såld

Tillståndet att resa vindkraftverken har funnits en tid men nu finns också bolaget som vill bygga. Vasa Vind har köpt Björn Dählies och Hans Olofssons projekt Åskälen-Österåsen.

Läs hela