2021-06-08

Externa nyheter

Dalarna gör färdplan för elförsörjningen

Elanvändningen i Dalarna ökar från cirka 6 TWh till 14 TWh fram till 2030. Nu har energibranschen och offentliga aktörer gjort en färdplan för att klara utmaningen, bland annat ska de samverka mer organiserat i elnätsplaneringen.

Läs mer: https://www.energi.se/artiklar/2021/juni-2021/dalarna-gor-fardplan-for-elforsorjningen/