2021-06-02

Externa nyheter

Daniel Johansson slutar som VD för Arise

Daniel Johansson har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för Arise. Daniel kommer att stå till bolagets förfogande under sex månader. Daniel Johansson har varit VD sedan januari 2016. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Under Daniels ledarskap har Arise haft en strålande utveckling. Daniel har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande starka ställning.

Läs pressmeddelandet från Arise.