2014-11-14

Externa nyheter

Danmark fördubblar energiexporten till Tyskland

Danska vindkraftsföretag har dragit nytta av den gröna övergången söder om gränsen. Om Tysklands ”Energiewende” fortsätter blir det mera pengar för Danmark under de närmaste åren också.

Läs hela