2016-04-01

Externa nyheter

Danmark synar svensk-norska elcertifikat

Danska regeringen har tillsatt en energikommission som ska mejsla fram en energipolitik för 2020-2030. Kommissionen har bland annat i uppdrag att Danmark ansluter sig till den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Läs hela