2018-09-24

Externa nyheter

Danmarks vindkraftproduktion översteg energiförbrukningen i landet

Danmarks vindkraftproduktion översteg energiförbrukningen i landet under gårdagen. Det rapporterar WindEurope. Sett över hela Europa stod vindkraftenergi för 20,4 procent av energiförbrukningen.

I Sverige var siffran 43 procent under gårdagen, vilket innebär att man placerar sig på en europeisk tredje plats efter Danmark och Tyskland.

Tyskland stod emellertid för den största produktionen med 673 gigawattimmar, följt av Storbritannien med 240 gigawattimmar.

Läs artikeln här.