2018-09-07

Externa nyheter

Dansk Energi: Svensk elpropp skadar grön omställning

DEBATT. De danska politikerna måste ta tag i våra svenska grannar och se till att handeln med el över gränsen börjar fungera precis som handeln med alla andra varor mellan Sverige och Danmark, skriver Anders Stouge från Dansk Energi.

Det är enkelt för oss danskar att ta oss till Sverige. Och det tack vare bro, färjor och tåg. Men däremot har den danska elektriciteten svårt att ta sig över Öresund.

Svenska kraftnät sätter nämligen en propp i elförbindelserna mellan Danmark och Sverige – och har gjort det i många år. År 2017 begränsade svenskarna förbindelserna från både Själland och Jylland under mer än hälften av tiden. Storleken på begränsningen varierar, men i genomsnitt kunde Danmark bara utnyttja cirka 70 procent av kapaciteten på elkablarna från Danmark till Sverige.

Det motsvarar att var tredje färja från Helsingör skulle bli nobbad i Helsingborg, att vart tredje tåg från Köpenhamn skulle nekas ankomst i Malmö och att omkörningsspåret på Öresundsbron skulle stängas, så att man bara fick köra på innerspår och nödspår. Det här beteendet är oacceptabelt och skadar den fria konkurrensen, tillväxten och den gröna omställningen.

Läs hela debattartikeln här.