2020-03-10

Externa nyheter

Dansk marknadsplats för flexibel reglering av vindkraft ska öppna upp lokala flaskhalsar i elnätet

En ny dansk marknadsplats för flexibel reglering av vindkraft ska öppna upp lokala flaskhalsar i elnätet. Turbinägarna får ersättning för reducerad produktion.

– Framöver kommer reglering av vindkraft internt i elområden att öka, tror Thomas Dalgas Rasmussen på Energinet. Den danska marknadsplatsen har premiär den 1 april 2020 och ska i första omgången köras som ett halvårs pilotprojekt. Projektet tar sin utgångspunkt i energisystemet på ön Lolland som är Danmarks fjärde största ö, sydväst om Malmö.

Läs artikeln från SecondOpinion.