2014-11-14

Externa nyheter

Dansk vindkraft lagras som fjärrvärme

Till 2050 ska Danmark göra sig helt oberoende av fossila bränslen. Inom både transporter och uppvärmning ska mycket av dagens kol, olja och gas ersättas med el från vindkraft. Ett sätt är att bygga stora värmepumpar vid fjärrvärmeverken som kan gå igång när det blåser mycket och Danmark har överskott på el.

Läs hela