2018-10-01

Externa nyheter

Danska energibolaget Vestas skär ner på 400 tjänster

Vestas har märkt av ett skift i marknaden för vindkraft, och för att behålla sin position har bolaget bestämt sig för att sparka 400 av bolagets drygt 24 300 anställda. Ungefär 75 procent av nedskärningarna i tjänster kommer att ske i norra och centrala Europa, och cirka 60 procent kommer att ske i Danmark och Tyskland.

Vestas fabrik i Hammel, Danmark har för avsikt att minska sin personal med cirka 80 anställda. Fabriken producerar vindturbinomvandlare och kommer att öka sitt fokus på att introducera nya produkter genom att utveckla sin kärnkompetens inom det området.

Läs hela artikeln här.