2017-11-08

Externa nyheter

Danska Eurowind Energy vill bygga vindpark utanför Rugstorp

Projektet bär namnet Vindkraftspark Högehult och är tänkt för ett skogsområde i nordöstra delen av Nybro kommun, nära kommungränsen mot Mönsterås kommun. Där vill bolaget bygga tio vindkraftverk som vardera har en totalhöjd på 250 meter.

Läs mer här