2019-09-19

Externa nyheter

Danska företaget vill bygga jättepark med vindkraftverk – till havs

Det danska energibolaget Ørsted planerar att upprätta tre stora havsvindparker i Östersjön. En av dessa kommer ligga söder om Skånes kust. Förhoppningen är att dessa ska se till att Sverige når målet på att ha 100 procent förnybar energi till 2040.

Energibolaget Ørsted, tidigare Dong Energy, har tidigare i år aviserat att man ska investera 200 miljarder danska kronor i grön energi fram till 2025. Huvudparten av pengarna kommer att investeras i vindkraft till havs.

Planen är att upprätta tre havsvindparker; en söder om Gotland, en sydost om Öland och den närmaste till hands ska etableras söder om Skåne. Parken ligger utanför den svenska territorialgränsen och mellan två väldigt trafikerade farleder. Då arbetet är i ett tidigt skede har Ørsted inga direkta besked om när upprättandet av parken kommer att ske. Man har däremot kommit en bit på vägen…

Läs hela artikeln från Lokaltidningen.