2018-04-25

Externa nyheter

Danska marknaden ska prissätta vind och sol

Tiden är inne för att låta marknaden sätta priserna och låta energikällorna konkurrera på lika villkor. Det framkommer i den danska regerings energiplaner.

Läs mer här