2017-02-23

Externa nyheter

Danska uppfinningar gör succé inom energisektorn

Att arbeta med att montera exempelvis vindkraftverk ställer höga krav både på montörer och utrustning.

Att arbeta med att montera exempelvis vindkraftverk ställer höga krav både på montörer och utrustning.Från många graders kyla till kanske femtio graders värme inne i tornen försvåras inte bara monteringsarbetet utan även komponenternas

Läs mer här.