2011-12-12

Externa nyheter

Danskt grönt initiativ

Den danska regeringen har presenterat en ny plan för hur grön tillväxt ska skapas i landet. Bland annat ska hälften av landets elförbrukning täckas av vindraft år 2020.

– Lyckas man baxa igenom planen i riksdagen läggs en viktig grund till att utveckla stegen mot ett 100 procent förnybart samhälle – något vi fortfarande saknar i Sverige, säger Peter Roberntz, WWF.

Läs hela