2019-12-12

Externa nyheter

Därför behöver vi utveckla energiöverenskommelsen

När M och KD nu lämnar energiöverenskommelsen hämmas nödvändiga investeringar i energisektorn. Överenskommelsen bör utvecklas och inte avvecklas. Satsa på energieffektivisering, sluta subventionera fossila bränslen, lös kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna och låt kommunerna tjäna på vindkraft i stället, skriver Linda Burenius, ordförande i 100% förnybart.

Osäkerhet hämmar investeringar. Därför är det mycket olyckligt att Moderaterna och Kristdemokraterna efter bara tre år väljer att lämna energiöverenskommelsen som hela energibranschen står bakom.

I energiöverenskommelsen slogs det fast att den skulle förvaltas och uppdateras. Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, bristande överföringskapacitet från norr till söder samt frågor om lagring och reglering av elenergi, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för den befintliga överenskommelsen.

Läs debattartikeln i GP.