2012-11-22

Externa nyheter

Därför höjs kraven på miljömärkt vindkraft

Naturskyddsföreningen har satt upp fem kriterier för att andelsägd vindkraft ska få märkas som Bra Miljöval.

Kriterierna innebär att alla vindkraftverk måste placeras utanför känsliga fågelområden som häcknings-  och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden, landskapsbildskyddade områden och andra områden där vindkraft kan påverka miljön negativt.

Läs hela