2017-11-21

Externa nyheter

”Därför måste vi bygga slutförvaret”

Energifrågan är en av våra stora politiska frågor. Den engagerar och delar upp anhängarna för olika energislag. De två stora grupperna är de inbitna kärnkraftsanhängarna och de som sätter hoppet till att vi kan ersätta kärnkraften med förnybar energi. Mitt i allt detta finns energibolagen som ska producera tillräckligt med el för att vårt samhälle ska fungera. Just nu finns det inte mycket som tyder på att de stora jättarna vill verka för att kärnkraften stängs ner. Tvärtom.

Läs mer här