2017-08-30

Externa nyheter

Därför rusar elpriset

El Spotpriset på el rusade över 25 procent förra veckan. Orsaken är minskad produktion från vind- och kärnkraft.

Enligt Energimyndigheten så ökade de svenska spotpriserna med mellan 26 och 28 procent under vecka 34 jämfört med veckan innan. Genomsnittspriserna för samtliga svenska budområde uppgick till 41,4-41,7 EUR/MWh.

Läs mer här