2018-12-10

Externa nyheter

Därför rusar vindbolagen på börsen

Det blåser kraftig medvind för vindkraften på Stockholmsbörsen. Såväl Arise som Eoulus har fått se aktiekurserna skjuta i höjden i år.

Av de båda noterade vindkraftsbolagen är det Eolus som upplevt det största kurslyftet så här långt under 2018. Den Hässleholmsbaserade vindkraftsprojektören ligger bakom en ansenlig mängd av det snabbt ökande antalet vindkraftverk i landet och hittills i år har ägarna fått se aktiekursen stiga med cirka 60 procent. De senaste 12 månaderna handlar det om en rusning med drygt 100 procent, vilket gjort att bolaget brutit miljardvallen i börsvärde.

Vad är det då som ligger bakom?
”Utvecklingen speglar den mycket höga aktiviteten i branschen där den historiskt snabba utbyggnaden av vindkraft beror höjda elpriser, sänkta kostnader för ny vindkraft liksom på energiöverenskommelsen om 100 procent förnybar el i Sverige till 2040”, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

Även det faktum att bolaget sedan ett tag tydligare kommunicerat kring att de har ett antal mycket stora projekt med en total affärsvolym i mångmiljardklassen i kombination med att Eolus visat att de kan sälja vindkraftsprojekten med god förtjänst, bidrar sannolikt till uppvärderingen på aktiemarknaden, bedömer han.

Eolus delar andra branschaktörers bedömning att elcertfikatsystemet hotas av ett ras om inte det snarast införs en väl utformad stoppregel.

”Det är oerhört viktigt för förtroendet för den svenska vindkraftsmarknaden och för många av de som investerat i vindkraft tidigare. För Eolus del är vi inte alls lika exponerade eftersom vi nästan inte äger någon egen vindkraft och att framtida investeringar i vindkraft kommer att behöva göras utan stöd i form av elcertifikat”, säger Per Witalisson.

Även Halmstadsbaserade Arise har fått se aktien stiga ytterligare efter att ha flerfaldigat omsättningen och resultatet under tredje kvartalet. Sedan årsskiftet har kursen lyft med nära 40 procent. Fortfarande ligger dock kursen långt under värdet vid börsintroduktionen. Så för de aktieägare som varit med länge är det långt kvar till positiv avkastning. Hit hör bland annat Sveriges pensionärer, eftersom en av de stora fonderna i det allmänna pensionssystemet, Tredje AP-fonden, sedan länge är storägare.

På Köpenhamnsbörsen pekar det uppåt även för världens största tillverkare av vindkraftverk. Vestas har rusat med omkring 22 procent senaste månaden och är upp över 30 procent senaste året.

Läs artikeln i Dagens industri.