2016-04-13

Externa nyheter

Data ger mer elektricitet från vind- och solkraft

De utvecklar programvaror för att optimera produktionen av förnybar el. Kunderna är ägare av stora vind- och solcellsparker både i Sverige och utomlands. Greenbyte samlar in realtidsdata från anläggningarna och lagrar den i molnet.

Läs hela