2012-03-12

Externa nyheter

Databas för vindkraft i Sverige

Snart kommer vi att veta hur många vindkraftverk vi har i landet. På Energiutblick 2012 den 13-15 mars presenterar Sveriges länsstyrelser bland annat början till en heltäckande databas för vindkraft.

Läs hela