2021-06-23

Externa nyheter

Datacenter miljöcertifierat enligt Fossil Free Data

Nordlos datacenter i Västerbotten är det första i norra Sverige att certifieras enligt Fossil Free Data. Det innebär att centret uppfyller mycket strikta krav på energieffektivitet med låga koldioxidutsläpp och att elenergin kommer från 100 procent förnybara energikällor.

Läs pressmeddelandet på Cision News