2012-01-23

Externa nyheter

De är pionjärer i vindkraftbranschen

Vindkraften har blivit en naturlig del av Sveriges elförsörjning och mängden förnyelsebar el som produceras ska öka, enligt regeringens mål. I dag är verken väldigt effektiva, men det har inte alltid varit så.

Läs hela