2013-04-12

Externa nyheter

De första gemensamma vindkraftverken

Örebro och Kumlas gemensamma vindkraftbolag köper sina första vindkraftverk. På sitt styrelsemöte beslutade vindkraftbolaget att förvärva de tre verk som håller på att byggas längs med E20 mellan Kumla och Marieberg. Verken ägs idag av Kumla kommun. Köpet innebär att bolaget nu investerar i sina första vindkraftverk.

Läs hela