2014-12-02

Externa nyheter

De vanligaste farhågorna kring vindkraft – och kortfattade svar

Farhågorna och svaren. De flesta fakta kommer från Vindval, ett forskningsprogram som drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten i samarbete med olika högskolor.

Läs hela