2013-10-21

Externa nyheter

De växer som svampar ur jorden

Det blir allt fler vindkraftverk i Sverige. Under de senaste tio åren har produktionen gått från 0,3 till mer än 7 terrawattimmar per år. Ambitioner att satsa på vindkraft har funnits under lång tid, hos både företag och samhälle. Men det är kanske först nu som tekniken är lönsam och det har också tagit lång tid för att få tillstånd för byggena av vindkraftverken. Med tanke på politiska viljor att minska kärnkraftens betydels kan vindkraften ta en allt större del av elmarknaden.

Läs hela