2011-11-29

Externa nyheter

De vill införa olagliga vindkraftsavgifter

Det är inte okej för kommunerna att kräva ersättning av bolag som etablerar tillståndspliktig vindkraft. Det konstaterar Energimyndigheten. Klippans kommun vill i sin översiktsplan skriva in att kommunen i samband med etablering av tillståndspliktig ska få en årlig ekonomisk ersättning av exploatören. Pengarna ska gå till utveckling av de områden som berörs av byggnationerna. Det skriver Helsingborgs Dagblad.

Läs hela