2016-01-08

Externa nyheter

Debatt: 195 länder är eniga om klimathotet

FN:s klimatförhandlingar utgår från den bästa tillgängliga forskningen, skriver Björn-Ola Linnér. Replik på ”Överdriven rädsla för klimatförändringar”, Lars Cornell, 7 januari.

Cornell undrar ”vilka klimatförändringar?” Temperaturen har stigit cirka en grad sedan industrialiseringens början enligt samlade observationer. Halten av koldioxid gick för första gången i modern tid över 400 miljondelar 2013, en ökning med 24 procent sedan mätningar började 1958.

Läs hela