2014-03-12

Externa nyheter

Debatt: Ta klimatet på allvar

EU:s medlemsländer ska förhandla fram en ny klimat- och energiöverenskommelse som ska gälla fram till 2030. Den svenska regeringen måste nu lämna ett tydligt besked om att Sverige står bakom de tre parallella, bindande och kraftfulla målen.

Läs hela