2011-11-17

Externa nyheter

Debatt: Äg din egen el

Pär Holmgren, föreläsare och meteorolog, Linda Burenius Magnusson, vd O2:s vindkraftskooperativ skriver på debattsida i Hallandsposten:

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden, vilket ger högre elpriser i Halland. Genom att äga andelar i vindkraft kan man halvera sitt elpris och samtidigt göra en miljöinsats som slår det mesta.

Missnöjet med höga elpriser bottnar främst i en misslyckad avreglering där tre elbolag fortfarande äger mer än 80 procent av elproduktionen. Utbyggnaden av förnybar energi möjliggör emellertid en spridning av ägandet.

Läs hela