2012-03-06

Externa nyheter

Debatt: Alla kan tjäna på frågan om elområden

Jakob Eliasson, energipolitisk expert och Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, båda Villaägarnas riksförbund, replikerar i Dagens Nyheter:

Genom att sänka elskatten i Sydsverige kan slutpriset mot konsumenterna bli detsamma som i resten av landet. När prisskillnaderna är bortbyggda, kan skattesänkningen omfattas till att gälla hela landet. Hur ställer sig Anders Borg och Stefan Löfven till att förvandla elområdesfrågan till något alla tjänar på?

Läs hela