2014-03-26

Externa nyheter

Debatt: Alla vill ha energi men är inte beredda ta sitt ansvar

Vindkraft kontra kärnkraft, vattenkraft, vågkraft, solceller med mera debatteras flitigt i media och det tycks vara väldigt svårt att enas om vad som är bra för de flesta både i ett kort och i ett lite längre perspektiv.

Läs hela