2014-03-18

Externa nyheter

Debatt: Alliansregeringen sänker ambitionen för förnybart

Sveriges ledartröja har lagts in i garderoben. Regeringens mål innebär att vi sänker utbyggnadstakten av förnybar energi. De tycks ha missat syftet med EU:s klimat- och energipolitik, skriver Lise Nordin och Per Bolund, Miljöpartiet.

Läs hela