2012-05-07

Externa nyheter

Debatt: Är kärnkraften lönsam?

På Newsmill Analys skriver PM Nilsson och Annika Nordgren Christensen:

 Det är glest med nybyggnation av kärnkraft i Västeuropa. Avregleringen och internationaliseringen av elmarknaden har gjort finansieringen svårare.

Läs hela