2012-04-30

Externa nyheter

Debatt: Är vindkraften meningslös?

Dagens ledare i Blekinge Tidning:

Meningslös satsning på vindkraft. Det var rubriken på ett inlägg i Svenska Dagbladet förra helgen. Det var de tretton ledamöterna i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott som tog till orda. Det kostar på att tala om att kejsaren är naken och många har känt sig kallade att kommentera deras påståenden. Utgångspunkten för diskussionen från energiutskottets sida är det enkla och ofta förbisedda faktumet att Sverige faktiskt är självförsörjande på fossilfri energi. Våra behov täcks i princip av vattenkraft och kärnkraft.

Läs hela