2011-12-13

Externa nyheter

Debatt: Avveckling av kärnkraften inte dyrare än att ha den kvar

Mats Olin, Second Opinion skriver:

I Greenpeace scenario minskar Sveriges energiförbrukning med 40 procent på 40 år, men elanvändningen ökar. Greenpeace presenterade nyligen rapporten ”The advanced energy revolution” som beskriver Sveriges väg till ett förnyelsebart energisystem där kärnkraften är avvecklad.

Läs hela