2012-03-23

Externa nyheter

Debatt: Ballongbaserat misstag

Camilla Rosenberg enhetschef vid Energimyndigheten, skriver på ledarsida i Gotlands Allehanda:

Mathias Bred för ett intressant resonemang i krönikan som tar sin ansats i Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick. Vi vill dock påpeka att Energimyndigheten inte känner till något exempel där staten ”betalat en forskare för att räkna på nyttan av enorma vindkraftsparker uppe på luftflottor av zeppelinare”. Däremot finns det ett projekt som handlar om att utreda hur man kan använda industriella luftballonger för att lösa en del transport- och monteringsproblem på platser där det inte lämpar sig att bygga vägar eller använda stora lyftkranar.

Läs hela