2013-04-05

Externa nyheter

Debatt: Blockpolitiken är ett allt större miljöproblem

Miljöpolitiken behöver breda, blocköverskridande överenskommelser om vi ska förhindra oreparerbara skador på vår planet. I riksdagen finns majoritet för flera viktiga miljöbeslut och det är dags att politikerna kommer upp ur blockpolitikens diken, skriver Svante Axelsson och Mikael Karlsson, företrädare för Naturskyddsföreningen.

Läs hela